Phụ phí xăng dầu

Phụ phí nhiên liệu

1.Phụ phí xăng dầu DHL

Phụ phí xăng dầu DHL có mức tính thay đổi theo từng tháng, tính phí theo trọng lượng của mỗi lô hàng vận chuyển và bất kỳ loại phụ phí nào liên quan đến vận chuyển.

Phụ phí này dựa trên giá nhiên liệu công bố công khai.

Phụ phí nhiên liệu được điều chỉnh mỗi tháng theo giá dầu lấy làm giá hiện hành trong hai tháng trước tháng tính hóa đơn. Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế.

Phương Đức xin gửi tới quý khách hàng phụ phí nhiên liệu cho dịch vụ DHL:

Tháng Phụ phí
Tháng 10 18.25%
Thàng 9 18.75%
Tháng 8 18.50%
Tháng 7 17.75%
Tháng 6 17%
Tháng 5 17%

 

2.Phụ phí xăng dầu UPS

UPS sử dụng phụ phí dựa trên chỉ số được điều chỉnh hàng tuần. Thay đổi phụ phí có hiệu lực vào ngày thứ Hai mỗi tuần

Dưới đây là phụ phí xăng dầu áp dụng với mọi khu vực trên thế giới mà UPS phục vụ. Phương Đức xin gửi tới quý khách hàng như sau:

Các ngày hiệu lực Phụ phí
10/4/2021 20,75%
9/27/2021 20,50%
9/20/2021 19,25%
9/13/2021 18,50%
9/6/2021 18,50%
8/30/2021 17,25%
8/23/2021 18,25%
8/16/2021 18,25%
8/9/2021 19,50%
8/2/2021 18,50%
7/26/2021 19,25%
7/19/2021 18,75%
7/12/2021 19,25%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vi
0208 3836 886