THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Kích vào đường link (Vui lòng nhập số AWB)
• Dịch vụ DHL:
http://www.dhl.com.vn/vi/express/tracking.html?AWB=5822373340&brand
• Dịch vụ UPS:
https://www.ups.com/vn/vi/services/individual-shipper.page?
Kích vào đường link (Vui lòng nhập số MAWB)
• VN AIRLINE: https://track.champ.aero/vn
• TG AIRLINE: https://www.thaicargo.com/en/main#
• 7C AIRLINE: https://www.flightscheckin.net/jeju-air-cargo-tracking/
• China Airline: https://cargo.china-airlines.com/ccnetv2/content/home/index.aspx

Upload Image...