INTERNATIONAL EXPRESS

Giao nhận Express Quốc Tế
Giao nhận đúng yêu cầu trên 220 quốc gia
Dịch vụ giao nhận vào ngày làm việc tiếp theo
Chúng tôi nhận hàng hôm nay và giao ngay vào ngày làm việc hôm sau (hoặc trong thời gian sớm nhất có thể). Nhận hàng ngay hôm nay trong giờ hành chính. đảm bảo giao hàng theo thời gian xác định. Khách hàng có thể chọn thời gian giao nhận với các dịch vụ dưới đây:
•  9 giờ sáng (9:00 Express)
•  10 giờ sáng (10:00 Express)
•  12 giờ sáng (12:00 Express)
•  Giao nhận toàn cầu (World Express)

 9 Giờ Sáng (9:00 Express) • Cam kết giao hàng lúc 9 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể • Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 40 quốc gia trên thế giới • Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

10 Giờ Sáng (10:00 Express)
• Cam kết giao hàng lúc 10 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
• Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

12 Giờ Sáng (12:00 Express)
• Cam kết giao hàng lúc 12 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
• Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg

 Toàn Cầu (Express)
• Giao hàng trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày sớm nhất có thể
• Tùy chọn dịch vụ chuyển phát ưu tiên
• Chuyển phát đến hơn 200 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg

Giao nhận định ngày cụ thể
Để tiết kiệm chi phí cho các lô hàng không cần chuyển phát gấp và trọng lượng nhẹ, Phương Đức cung cấp dịch vụ giao nhận nhanh tiết kiệm hoàn hảo. Chúng tôi nhận hàng ngay hôm nay và sẽ giao vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc
Giao nhận tiết kiệm
• Giao nhận vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc
• Tùy chọn giao nhận ưu tiên
• Giao nhận đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 200 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên tới 7000kg tại Châu Âu và 500kg trên toàn thế giới